Türkiye Yazılım Envanter Çalıştayının İkincisi Ankara’da Gerçekleştirildi / 23 Haziran 2022

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (STB) Milli Teknoloji Genel Müdürlüğü (MTGM) önderliğinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Yazılım Meclisi işbirliğiyle yazılım sektörü envanterinin oluşturulmasına yönelik sürdürülmekte olan Türkiye Yazılım Envanter Projesiyle yazılım sektörünün kurumsallaşma sürecinin desteklenmesi, program ve proje oluşturma süreçlerinin veriye dayalı yürütülebilmesi, kamunun yazılım sektöründe politika ve strateji geliştirmesine katkı sağlanması ve bu sayede sektörün teşvik olanaklarından daha etkin bir şekilde yararlanması amaçlanmıştır. 

Bilindiği gibi, bu çerçevede olmak üzere TOBB’un ev sahipliğinde, 24 Şubat 2022 tarihinde "Yazılım Envanter Çalıştayı" düzenlenmişti. Çalıştayda; kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarından katılımcılarla birlikte yazılım sektörüne ilişkin NACE kodunun, mesleklerin ve ürünlerin sınıflandırılması üzerine yuvarlak masa çalışması yapılmış, anılan çalışma sonucunda çalıştay raporu hazırlanmış ve kamuoyuna sunulmuştu. 

Söz konusu rapora https://tobbyazilim.org/TOBB_YAZILIM_ENVANTER_TYEP_FAZ1_CALISTAY_RAPORU.pdf bağlantısından ulaşılabilmektedir.

23 Haziran 2022’de ise yine TOBB’un ev sahipliğinde projenin ikinci aşaması olan “Türkiye Yazılım Envanteri Projesi Veri Alt Yapısı Tasarım ve Çözümleme Çalıştayı" gerçekleştirilmiştir. 
TOBB Genel Sekreter Yardımcısı Cengiz Delibaş, Milli Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı İrfan Keskin ve Türkiye Yazılım Meclisi Başkanı Ertan Barut’un açılış konuşmaları ile başlayan çalıştayda; katılımcılar, yuvarlak masalarda yazılım envanterinin toplanması ve sistemin oluşturulması üzerinde çalıştı.
 
Yapılan açılış konuşmalarında, yazılım sektörü envanterinin oluşturulmasına yönelik başlatılan Yazılım Envanter Projesinin; yazılım sektörünün kurumsallaşma sürecinin desteklenmesi, program ve proje oluşturma süreçlerinin veriye dayalı yürütülebilmesi, kamunun yazılım sektöründe politika ve strateji geliştirmesine katkı sağlanması ve bu sayede sektörün teşvik mekanizmalarında daha etkin ve verimli bir şekilde faydalanmasını hedeflediği aktarıldı. Ayrıca; Yazılım Envanter Projesiyle yazılım sektöründe faaliyet gösteren firmaların, çalışan iş gücünün ve yazılım ürünlerinin verileri kalıcı, sürdürülebilir ve güncellenebilir olacak şekilde oluşturulacağı vurgulandı.
 
Türkiye Yazılım Meclisi Danışmanı Ahmet Pekel ve Meclis Üyesi Aydın Kolat tarafından yapılan sunumla; ilki 24 Şubat 2022 tarihinde gerçekleştirilen Envanter Projesi Çalıştayı sonucunda çıkan ve raporlanan mesleki-ürün sınıflandırmaları ve sektöre ait NACE kodu altında toplanacak faaliyetler hakkında bilgi verildi. Pekel ve Kolat bu çalıştayla birlikte toplanacak verilerin; nitelikleri, toplanma şekli, verilerin temin alınacağı kurum ve kuruluşlar gibi önerilerin toplanmasının amaçlandığını aktardı.

Çalıştayda, aşağıda belirtilen başlıklar kapsamındaki konular irdelendi:
o Envanterde yer alması düşünülen veriler
o Verilerin temin edileceği kurum ve kuruluşlar
o Verilerin toplanma şeklinin değerlendirilmesi
o Verilerin toplanma ve saklanma yeri
o Verilerin ve sistemin sürdürülebilirliği
o Veri kuralları ve gizlilik anlaşmaları
o Veri gizliliği ve güvenliği
o Envanter yazılım, veri tabanı ve bulut altyapısı

Çalıştay sonunda yuvarlak masalarda masalarda karara varılan konuları aktarmak üzere masa kolaylaştırıcılarınca sunumlar gerçekleştirdi. Oluşturulacak yazılım envanter sisteminde hangi verilerin olması, hangi sıklıkta yenilenmesi, hangi kamu kurumlarının hangi konularda destek vermesi gerektiği gibi sonuçlar toplandı. 
Kamu kurum ve kuruluşlarından, üniversitelerden, STK’lardan ve özel sektörden katılımcılarla 23 Haziran 2022 tarihinde gerçekleştirilen çalıştayda, Proje’nin üçüncü aşamasında ele alınması planlanan uygulama altyapısının oluşturulması öncesinde gerekli olan veri altyapısı tasarım ve çözümleme aşamasına ilişkin veriler derlenmiştir; bunlar EK-A’da verilmiştir.

Yazılım Envanteri Uygulaması tamamlandığında, diğer bilişim faaliyetlerine ilişkin uygulama altyapılarının da oluşturulmasında örnek alınabilecektir. Bu kapsamda, gerekmesi durumunda aynı altyapı, anılan faaliyet alanlarına da uyarlanabilecektir.

Çalıştay sırasında elde edilen sonuçlardan Proje’nin bundan sonraki aşaması olan uygulama altyapısının hazırlanmasında yararlanılacak olmakla birlikte bu bilgilerin değerlendirilmesine yönelik çalışmalar bir yandan sürdürülecek, gerekmesi durumunda bu bilgiler üzerinde ekleme ve güncellemeler yapılabilecektir.
Etkinlik Haber/Duyuru, Genel içinde yayınlandı | , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

Bilişim Dergisi Nisan 2022 Sayısı Yayımlandı

Etkinlik Haber/Duyuru içinde yayınlandı | ile etiketlendi | Yorum bırakın

Türkiye Yazılım Envanter Çalıştayı TOBB’ da yapıldı

Yazılım Envanter Çalıştayı; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Milli Teknoloji Genel Müdürlüğü önderliğinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Yazılım Meclisi koordinasyonunda, yazılım envanter sisteminin oluşturulması maksadıyla kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları (STK) ve özel sektör temsilcilerinin katılımıyla 24 Şubat 2022 tarihinde TOBB İkiz Kulelerde gerçekleştirildi.​

Yazılım sektörünü tek bir Nace kodu altında toplamak ve sektörün ihtiyaçları çerçevesinde meslek sınıflandırması ve ürün sınıflandırması yapmak için ayrı ayrı yuvarlak çalışma masalarının kurulduğu çalıştayda, üç ana konuyu kamu, STK ve özel sektör temsilcileri detaylarıyla masaya yatırdı.

Bahse konu çalıştayın açılışı; TOBB Türkiye Yazılım Meclisi Başkanı Ertan Barut, TOBB Genel Sekreter Yardımcısı Cengiz Delibaş ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Milli Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı İlknur İnam’ın katılımıyla gerçekleştirildi. TOBB Türkiye Yazılım Meclisi Üyesi Aydın Kolat ve Meclis Danışmanı Ahmet Pekel çalıştaydaki çalışmanın amaç ve metodolojisi hakkında bilgilendirme sunumu gerçekleştirdi.

Çalıştay sonunda çalışma grup sözcüleri yapmış oldukları çalışmaları rapor şeklinde kamu ve sektör temsilcilerine sundu.

Sonuç Raporu İçin: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6924649022829813760/

Etkinlik Haber/Duyuru içinde yayınlandı | Yorum bırakın

Bilişim Dergisi Ocak 2022 Sayısı Yayımlandı

Bağlantı adresi: https://www.bilisimdergisi.org.tr/yazarlar/ahmet-pekel

Etkinlik Haber/Duyuru, Genel içinde yayınlandı | Yorum bırakın

TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odasının üçüncüsünü düzenlediği Bilgisayar Mühendisleri Kurultayı (BMK), 15-16 Ocak 2022 Cumartesi-Pazar günleri çevrimiçi gerçekleştirildi

Bilgisayar Mühendisliği, Etkinlik Haber/Duyuru, Genel içinde yayınlandı | ile etiketlendi | Yorum bırakın

Bilgi Güvenliği Farkındalık Eğitimi – Ankara Sanayi Odası – 26 Kasım 2021 (Çevrimiçi Etkinlik)

Bilgi Güvenliği, Etkinlik Haber/Duyuru, Genel içinde yayınlandı | , ile etiketlendi | Yorum bırakın

Bilişim Dergisi Ekim 2021 Sayısı Yayımlandı

Bağlantı adresi: https://www.bilisimdergisi.org.tr/yazarlar/ahmet-pekel

Genel içinde yayınlandı | , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

Bilişim Dergisi Temmuz 2021 Sayısı

Bağlantı adresi: https://www.bilisimdergisi.org.tr/yazarlar/ahmet-pekel

Genel içinde yayınlandı | Yorum bırakın

Siber Güvenlik Eğitimi – Demokrasi için Medya, Medya İçin Demokrasi Projesi – Uzaktan Eğitim Programı – Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (Haziran 2021)

 • Siber Güvenliğe Giriş
  • Dünya Genelinde Siber Saldırı Risklerine İlişkin Beklentiler
  • Siber Saldırıların Ardındaki Amaçlar
  • Siber Saldırı Yöntemleri
  • Siber Saldırı Hedefleri
 • Siber Güvenlik: Tanımlar
 • Siber Güvenliğe İlişkin Düzenlemeler ve Önemi
  • Örnek Bir Siber Güvenlik Olayı İncelemesi
  • Siber Güvenlikle İlgili Düzenlemeler ve Amaçları
  • Ülkemizdeki Bilgi ve İletişim Alanlarını İlgilendiren Düzenlemeler
  • Ulusal Siber Güvenlik Stratejileri
  • Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Kritik Altyapı Niteliğinde Hizmet Veren İşletmelerin Bilgi ve İletişim Güvenliği
  • Ülkemizde Siber Güvenlik Sorumluluğu
  • 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Veri Sorumluları Tarafından AlınmasıGereken İdari Önlemler
  • 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Veri Sorumluları Tarafından Alınabilecek Teknik Önlemler
  • KVKK Kapsamında Duyurulmuş İhlal Örneği (1) ve Alınabilecek Önlemler
  • KVKK Kapsamında Duyurulmuş İhlal Örneği (2) ve Alınabilecek Önlemler
  • Uluslararası Kabul Görmüş Siber Güvenlik Standartları
 • Siber Güvenlik Yönetimi
  • Siber Güvenlik Sürecinin Yönetilmesi Neden Önemli?
  • Siber Güvenlik Çalışma Alanları
  • Siber Güvenlik Uzmanlıkları
  • Siber Güvenlik Uzmanının Alet Çantasındaki Araç, Gereç ve Belgeler
  • Temel Güvenlik İlkeleri
  • Saldırı Yüzeyini Azaltma Yolları
 • Siber Güvenlik Konusunda Birey Olarak Yapabileceklerimiz:
  • Parola Yönetimi
  • Akıllı Telefon Kullanımı
  • Sosyal Paylaşım Ortamlarında Dikkat Edilecek Konular
  • Kablosuz Ağ İletişim Güvenliği
  • Modem Güvenliği
  • Kişisel Bilgisayar Güvenliği
  • Kurumsal Bilgisayar Güvenliği
  • Taşınabilir Bilişim Aygıtlarının Güvenliği
  • Sosyal Mühendislik Saldırılarına Karşı Alınabilecek Önlemler
  • Sanal Ortamda Çocukların Korunması
  • İnternette Bir Sayfanın Güvenli Olup Olmadığı Nasıl Anlaşılır?
  • E-Toplantı Yazılımları
 • Fiziksel Güvenlik
  • Fiziksel Erişim Denetimi
  • Çalışma Alanlarının ve Tesislerin Güvenliğinin Sağlanması
  • Dış ve Çevresel Tehditlere Karşı Koruma
  • Yüksek Güvenlik Gerektiren Alanlarda Çalışmak
  • Dağıtım ve Yükleme Alanlarında Güvenlik Önlemleri
 • Siber Güvenliğin Geleceği

Proje ile ilgili bağlantılar:

http://media4democracy.org/

http://egitim.gc-tr.org/

Genel içinde yayınlandı | , , , , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

Bilişim Dergisi, Türkiye Bilişim Derneği’nin 50. yılında yeniden yayında…

Bilişim Dergisi’nin Nisan 2021 sayısına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz:

Bilişim Dergisi Nisan 2021 – BİLİŞİM DERGİSİ (bilisimdergisi.org.tr)

Bağlantı adresi: https://www.bilisimdergisi.org.tr/yazarlar/ahmet-pekel

Genel içinde yayınlandı | ile etiketlendi | Yorum bırakın